𝟏. 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠
ROOMS in BLOOM ưu đãi chiết khấu theo từng mức tích lũy chi tiêu của khách hàng.
Khi đạt hạn mức chi tiêu (theo phần mềm quản lý thống kê) thì khách hàng sẽ được nâng hạng và có ưu đãi cho từng hạng. 
* Từ 0tr – 50tr : Hạng Thường
* Từ 50tr – 100tr: Hạng Gold (Giảm 5% cho mọi đơn hàng)
* Từ 100tr – 150tr : Hạng Platinum (Giảm 8% cho mọi đơn hàng)
* Trên 150tr : Hạng VVIP (Giảm 10% cho mọi đơn hàng).
---
Khách hàng có thể áp dụng ưu đãi từ đơn hàng đầu tiên bằng cách nạp vào thẻ hội viên ROOMS-ers số tiền tương đương với mức tích luỹ.
vd: Khách hàng nạp vào Thẻ hội viên 50Tr và áp dụng mức ưu đãi cho đến khi chi tiêu đến 100Tr thì được hệ thống nâng hạng.
 

𝟐. 𝐇𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̆́𝐦 𝐡𝐨𝐚
Giảm giá 30% cho đơn đặt mua HOA CẮT CÀNH đầu tiên (Không áp dụng với sản phẩm thiết kế)
Các đơn hàng sau tính nguyên giá

 

𝟑. 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲
Giảm 30% mọi đơn hàng (Chỉ áp dụng với nhân sự đang công tác tại ROOMS in BLOOM)
 

Hotline: 0334559900 Messager